Search

Blog

Kaynakça Nasıl Yazılır?

Kaynakça Nasıl Yazılır?

Kaynakça, bir yazının veya araştırmanın kullanılan kaynakların listesini içeren bir bölümdür. Kaynakça, yazının sonunda veya sayfa sonlarında bulunur ve metinde geçen her bir kaynağın doğru şekilde belirtildiğinden emin olmak için önemlidir. Kaynakça, kullanılan her kaynağın yazarının adını, eserin adını, yayın tarihini ve diğer gerekli bilgileri içerebilir.

Kaynakça Nasıl Yazılır? Detaylı Örnekler

İşte kaynakça nasıl yazılırın genel bir özeti:

1. Kitaplar:

Soyadı, İsim. (Yıl). *Kitap Başlığı*. Yayınevi.

Örnek:
Smith, John. (2005). *Introduction to Linguistics*. ABC Publishing.

2. Makaleler:

Soyadı, İsim. (Yıl). “Makale Başlığı.” *Dergi Adı*, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.

Örnek:
Johnson, Emily. (2010). “The Impact of Climate Change on Biodiversity.” *Environmental Science Journal*, 15(2), 123-135.

3. Web Siteleri:

Yazar (varsa). (Yıl, Ay Gün). *Sayfa Başlığı*. Erişim Tarihi, URL.

Örnek:
World Health Organization. (2023, Şubat 10). *COVID-19 Updates*. Erişim Tarihi: 2023, Mart 15, https://www.who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019

4. Makalelerin Derlemeleri veya Editörlüğü:

Editör(ler) Adı(Adları) (Ed.). (Yıl). *Kitap Başlığı*. Yayınevi.

Örnek:
Brown, David (Ed.). (2018). *Recent Advances in Neuroscience*. XYZ Publishing.

5. Raporlar ve Teknik Belgeler:

Kurum. (Yıl). *Belge Adı*. Yayınevi.

Örnek:
National Institute of Health. (2016). *Cancer Statistics Report 2016*. U.S. Department of Health and Human Services.

6. Kişisel İletişimler:

İsim Soyisim (Kişisel İletişim Tarihi). Konu.

Örnek:
K. Smith (Kişisel İletişim, 3 Mart 2023). E-posta görüşmesi.

Kaynakçada kullanılan biçim, kullanılan stil kılavuzuna ve tercihlere göre değişebilir (APA, MLA, Chicago gibi). Bu nedenle, belirli bir stil kılavuzuna uygun olarak kaynakça biçimlendirilmelidir.

Parayla tez yazdırma hakkında bilgi almak için tıklayın.

Bir yanıt yazın