Search

Blog

APA, MLA, ve Diğer Referans Stilleri

APA, MLA, ve Diğer Referans Stilleri

Akademik yazılar ve araştırmalar, bilgiyi paylaşmanın temel araçlarıdır. Ancak, bu bilgileri sunarken kullanılan kaynakların doğru bir şekilde atıfta bulunulması önemlidir. Bu nedenle, farklı akademik disiplinlerde ve yayın organlarında belirli bir standartın benimsendiği referans stilleri kullanılır. Bu makalede, APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association) ve diğer bazı yaygın referans stillerini inceleyeceğiz.

APA, MLA, ve Diğer Referans Stilleri Nelerdir

1. APA (American Psychological Association) Stili

APA stili, genellikle sosyal bilimler, eğitim ve davranış bilimleri gibi alanlarda kullanılır. Bu stil, kaynakları belirtmek için yazar-yıl formatını kullanır ve metin içinde (yazarın soyadı, yayın yılı) şeklinde kısa bir atıf verir. Kaynaklar, metnin sonunda alfabetik sırayla listelenir. APA stili ayrıca başlık düzenlemesi, tablo ve şekil kullanımı gibi özellikleri de içerir.

Örneğin, bir kitaptan yapılan bir alıntıyı APA stiline göre şu şekilde atıf yapabiliriz: (Smith, 2019).

2. MLA (Modern Language Association) Stili

MLA stili, genellikle edebiyat, sanat ve beşeri bilimler gibi alanlarda kullanılır. APA stiline benzer şekilde, MLA stili de yazar-yıl formatını kullanır ancak metin içinde atıf vermek için sayfa numarasını da içerir. Kaynaklar, metnin sonunda alfabetik sırayla listelenir. MLA stili ayrıca başlık düzenlemesi, vurgu kullanımı ve notlar gibi özellikleri de içerir.

Örneğin, bir kitaptan yapılan bir alıntıyı MLA stiline göre şu şekilde atıf yapabiliriz: (Smith 45).

3. Chicago Stili

Chicago stili, genellikle tarih, siyaset bilimi ve sosyal bilimler gibi alanlarda kullanılır. Bu stil, iki farklı format sunar: notlu ve kaynakça. Notlu format, metin içinde süperindeks sayılar kullanarak atıf yapar ve ayrıntılı kaynak bilgileri dipnotlarda verilir. Kaynakça formatı ise APA ve MLA gibi kaynakları metin içinde kısa bir atıfla ve sonunda alfabetik olarak listeler.

4. Harvard Stili

Harvard stili, genellikle İngiltere ve Avustralya’daki üniversitelerde ve İngilizce dilinde yayın yapan dergilerde kullanılır. Bu stil, yazar-yıl formatını kullanır ve metin içinde (yazarın soyadı, yayın yılı) şeklinde kısa bir atıf verir. Kaynaklar, metnin sonunda alfabetik sırayla listelenir.

5. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Stili

IEEE stili, genellikle mühendislik, bilgisayar bilimi ve bilgi teknolojileri gibi teknik alanlarda kullanılır. Bu stil, numaralandırılmış bir atıf sistemi kullanır ve metin içinde [1], [2], gibi numaralarla atıf yapar. Kaynaklar, metnin sonunda numaralandırılmış olarak listelenir.

Referans stilleri, belirli bir alana veya yayına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bir araştırma makalesi hazırlarken hangi referans stiline uyulması gerektiğini belirlemek önemlidir. Ayrıca, her bir referans stili için belirlenen kurallara dikkat etmek ve kaynakları doğru bir şekilde atıf yapmak, akademik dürüstlüğü ve metninizi daha profesyonel bir hale getirir.

Bu makalede, APA, MLA ve diğer yaygın referans stillerini inceledik. Her bir stilin belirli bir alanda veya yayın organında kullanıldığını unutmamak önemlidir. Araştırma yaparken ve yazarken, hangi stilin kullanılması gerektiğini belirlemek ve belirlenen kurallara uygun şekilde kaynakları atıf yapmak önemlidir.

Blog önerisi: Önsöz Nasıl Yazılır?

Bir yanıt yazın